C# Error Provider
C# Error Provider

C# Error Provider Kullanımı

C# Error Provider Kullanımı kapsamında hazırlanan bu makalede veri girişi esnasında programcının kriterlerine uymayan durumlar oluştuğunda kullanıcının hata mesajları ile bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Error Provider Nedir?

Türkçe karşılığı hata sağlayıcısı anlamına gelmektedir. ToolTip nesnesi yardımı ile kullanıcı imleci her hangi bir nesnenin üzerine getirdiğinde baloncuk veya kutucuk içerisinde kendisine ipuçları gösterilmekteydi. Error Provider nesnesi sayesinde ise kullanıcı kısıtlamalara aykırı hareket ettiğinde kendisine yaptığı hatalar gösterilmektedir. Bu durumda kontrolün yanında bir hata ikonu görüntülenir, kullanıcı ikonun üzerine geldiğinde hata ile ilgili metin gösterilir.

C# Error Provider Kullanımı
C# Error Provider Kullanımı

ToolTip nesnesine benzer şekilde ErrorProvider nesnesi de formun üzerine değil formun alt kısmındaki sekmeye eklenir. ErrorProvider nesnesi forma ilk eklendiğinde, form üzerindeki textBox, radioButton ve comboBox gibi nesnelerin özelliklerine Error on errorProvider1 özelliği eklenir. Bir forma birden fazla ErrorProvider nesnesi eklenip kullanılabilir. Bu durumda nesnelerin özelliklerine Error on errorProvider2, Error on errorProvider3 … şeklinde özellikler eklenir. Bu özellikler Properties penceresinde listelenecektir.

Her hangi bir nesnenin Error on errorProvider1 özelliğine Properties panelinden bir hata metni yazılabilir, ancak bu durumda form yürütüldüğünde koşulsuz olarak o nesnenin yanında bir hata ikonu görünür ve kullanıcı ikonun üzerine geldiğinde hata metnini görür. ErrorProvider nesnesi bu durumda bir ipucu nesnesi olan ToolTip nesnesi gibi kullanılmış olur. Eğer yalnızca kısıtlamalara uyulmadığı durumlarda kullanıcı uyarılmak istenirse bu işlemler Properties panelinden değil kod yazılarak yapılmalıdır.

C# Error Provider Kullanımı Örnekleri

  • TC Kimlik No girilmesi gereken bir alana harf girilmesi,
  • Şifre ve şifre tekrar alanlarına farklı veriler girilmesi,
  • Doldurulması zorunlu alanların boş bırakılması,

Yukarıda sıralanan durumlarda ErrorProvider nesnesi yardımı ile kullanıcıya hata iletileri kolaylıkla gösterilebilir.

C# Error Provider Özellikleri

Name: Kontrolün ismidir, başlangıç seviyesinde programlama bilgisi olanlar tarafından değiştirilmemelidir. Aksi takdirde kod yazımında hatalı sonuçlar oluşabilir.

BlinkRate: Göz kırpma hızı anlamına gelir. Hata ikonunun kaç milisaniyede bir yanıp söneceğinin (belirip kaybolacağının) belirlendiği özelliktir.

BlinkStyle: Göz kırma sitilinin belirlendiği özelliktir.

  • BlinkIfDifferentError: Hata ikonu farklı hata varsa yanıp söner.
  • AlwaysBlink: Hata ikonu BlinkRate hızına göre daima yanıp söner.
  • NeverBlink: Never asla anlamına gelir. Bu özellik atanırsa hata ikonu yanıp sönmez, hata ikonu sabit olarak gösterilir.

C# error provider icon

Varsayılan olarak bir hata ikonu mevcuttur, ancak kullanıcı bu ikonu değiştirmek istediğinde bu özelliği kullanır. 16×16 piksel boyutlarında bir .ico uzantılı ikon dosyası, bu özelliğin yanındaki üç nokta ile simgelenen buton yardımı ile tanımlanabilir.

C# error provider icon
C# error provider icon

RightToLeft: True ve false değerlerini alan bu özellik hata ikonunun kontrolün sağında yada solunda gösterilmesini sağlar. True olarak belirlenirse ikon kontrolün solunda görüntülenir.

C# textbox error provider
C# textbox error provider

C# Hata Ayıklama Örnekleri

Örnek 1: TC KİMLİK NO alanına 11 karakterin altında veri girildiğinde hata verilmesini sağlayan, 11 karakter girildiğinde hatanın gizlenmesini sağlayan program örneği.

C# Hata Ayıklama Örnekleri
C# Hata Ayıklama Örnekleri

Visual Studio C# Form Dersleri kapsamında hazırlanan C# Error Provider kullanımı konulu bu makalemizi sonlandırdık. Kullanıcı tarafından istenilen kriterlere uygun olmayan veri girişleri textbox nesnelerine girilmek istenildiğinde, error message (hata mesajı) üretmeyi ve kullanıcıyı bilgilendirmeyi sağladık.

C# Form Dersleri kapsamındaki diğer makaleleri incelemek için tıklayınız.

Leave a comment