C# NumericUpDown

C# NumericUpDown sayı denetimleri için kullanılan, yukarı ve aşağı ok butonları yardımı içeriğindeki sayısal değeri artırıp azaltmayı amaçlayan form elemanıdır.  Yukarı ve aşağı butonlara tıklandığında sayısal değer birer birer artar veya azalır, ancak programcı artma azaltma miktarını değiştirebilir. Varsayılan olarak 0-100 aralığında arttırma ve azaltma işlemi uygulanır ancak programcı tarafından aralık düzenlenebilir.

C# NumericUpDown Örnekleri

  • Yaş, adet ve benzeri veri girişlerini kullanıcı için kolay hale getirmek,
  • Bir objeyi yakınlaştırıp uzaklaştırma işlemini kolaylaştırmak,
  • 0-255 aralığında değer alan NumericUpDown kontrolü ile RGB (Red, Green, Blue) renk değerlerinin sonuçlarını bir obje üzerinde göstermek için kullanılabilir.

C# NumericUpDown Özellikleri (Properties)

DecimalPlaces: Ondalık basamak anlamına gelir. NumericUpDown kontrolündeki sayısal değerin ondalık basamak sayısı belirlenir. Varsayılan olarak 0 değeri verilmiştir.

Hexadecimal: NumericUpDown nesnesi ile kontrol edilecek sayısal değerlerin onaltılık sayı sistemine göre kullanılmasını sağlar. Örneğin; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C şeklinde sayısal değerler gösterilir.

Increment: NumericUpDown nesnesi ile gösterilen sayısal değerin artma/azaltma miktarının ayarlanmasını sağlar. Varsayılan olarak 1 değeri atanmıştır. Örneğin; Increment değeri 3 olarak verilirse 0,3,6,9… şeklinde azalan yada artan değerler NumericUpDown kontrolünde gösterilir.

InterceptArrowKeys: Ok tuşlarına engel ol anlamına gelir. Varsayılan olarak true değerini taşır. Bu özellik false olarak değiştirilirse NumericUpDown kontrolündeki sayısal değerler yön tuşları ile kontrol edilemez.

Maximum: NumericUpDown kontrolü ile kontrol edilebilecek maksimum sayısal değerin belirlendiği özelliktir. Varsayılan olarak maximum özelliği 100 değerine eşittir.

Minimum: NumericUpDown kontrolü ile kontrol edilebilecek minimum sayısal değerin belirlendiği özelliktir. Varsayılan olarak minimum özelliği 0 değerine eşittir. Örneğin; 18 yaşından küçüklerin kabul edilmediği bir kayıt formu uygulamasında NumericUpDown kontrolünün minimum değeri 18 olarak belirlenebilir.

ReadOnly: Yalnızca okunabilir anlamına gelir, varsayılan değeri False olarak belirlenmiştir. Bu özellik true olarak belirlenirse NumericUpDown kontrolü ile kontrol edilen sayısal değer klavyeden giriş yapılarak belirlenemez. NumericUpDown nesnesine ait text kutucuğuna dışarıdan veri girişi yapılamaz, yalnızca yön butonları ile artırma azaltma yapılabilir.

RightToLeft: Bu özellik ile NumericUpDown nesnesindeki yukarı ve aşağı ok işaretli butonların konumu belirlenir. Varsayılan değeri no olan bu özellik yes olarak değiştirilirse butonlar sola taşınır.

TextAlign:  NumericUpDown nesnesinde gösterilen sayısal değerin hizalanma biçiminin belirlendiği özelliktir. Left (Sol), Right (Sağ) ve Center (Merkez,Orta) seçenekleri ile hizalama biçimi belirlenir.

ThousandsSeparator: Binlik ayırıcı anlamına gelir. Şayet NumericUpDown kontrolünde 1000 ve üzerinde bir sayısal değer gösterilirse, binlik ayırıcı olarak nokta işareti kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir. Varsayılan değeri False olan bu özellik true olarak değiştirilirse binlik ayırıcı gösterilir.

UpDownAlign:  NumericUpDown nesnesindeki yukarı aşağı butonlarının hizalanmasını sağlar.  RightToLeft özelliği ile aynı işleve sahiptir.

Value:  NumericUpDown nesnesinde gösterilmek istenilen değer belirlenir. Bu değer minimum ve maximum değer aralığında olmalıdır.

NumericUpDown Nesnesinin Önemli Olayları:

ValueChanged: NumericUpDown nesnesinin en çok kullanılan olayıdır. NumericUpDown nesnesinde gösterilen sayısal değer değiştiğinde bu olay meydana gelir.

C# Numeric Up Down Örnekleri

Örnek: 1-255 arasında değer alabilen üç adet NumericUpDown kontrolüne RGB (Red,Green,Blue) değerleri atandığında, textBox1 nesnesinin backcolor (arka plan rengi) özelliğini belirleyen uygulama.

C# NumericUpDown Örnekleri
C# NumericUpDown Örnekleri

C# Numeric Up Down örnekleri kapsamındaki Akaryakıt Otomasyonu Projemizi incelemek için tıklayınız.

Icon

C# NumericUpDown Örnekleri 63.26 KB 84 downloads

C# NumericUpDown örnekleri kapsamındaki...

Leave a comment